خرید فیلم 2 دوره آموزشی پرورش مرغ + جیره نویسی و تولید جیره مرغ (دانلود فوری)

فیلم 2 دوره آموزشی مرغ + تولید جیره مرغ (دانلود فوری)

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه و معرفی شما به خریدار

900,000 تومان

مشکل در پرداخت دارید؟کلیک کنید
پرداخت و دانلود فوری

تصاویر مراکز آموزشی و دوره های حضوری

تصویر کلاس پرورس گوسفند چندقلوزا دی ماه 98
نشست مشاوره ای در آمفی تئاتر
Shadow
Slider

نظرات برخی شرکت کنندگان عزیز