خرید فیلم 2 دوره آموزشی پرورش بوقلمون+ جیره نویسی و تولید جیره بوقلمون (دانلود فوری)

فیلم 2 دوره آموزشی پرورش بوقلمون+ تولید جیره بوقلمون (دانلود فوری)

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه
پرداخت و دانلود فوری

تصاویر مراکز آموزشی و دوره های حضوری

تصویر کلاس پرورس گوسفند چندقلوزا دی ماه 98
نشست مشاوره ای در آمفی تئاتر
Shadow
Slider

نظرات برخی شرکت کنندگان عزیز دوره های حضوری