pdf بررسی تاثیر چای سبز بر عملکرد بلدرچین محبوب

توسط در مقالات جیره جایگزین طیور 255 دانلود

بررسی تاثیر چای سبز بر عملکرد بلدرچین

در این مقاله با تلاش محققین این حوزه، جهت بررسی تاثیر چای سبز بر عملکرد بلدرچین ، آزمایش زیر با استفاده از 200 قطعه جوجه بلدرچین به صورت طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار شامل افزودن 5 سطح پودر چای سبز به جیره مصرفی ، 4 تکرار و 5 قطعه پرنده  در هر واحد آزمایشی انجام شد. غذایی مورد استفاده بر مبنای ذرت و کنجاله سویا برای تامین احتیاجات غذایی بلدرچین ژاپنی و با توجه به آنالیز مواد مغذی موجود در مواد خوراکی بر اساس جداول انجمن ملی تحقیقات تنظیم شدند.


¤ تیم تحقیقاتی مینی سالن ، همراه قدم به قدم شما ¤

از مشاوره اولیه جهت انتخاب بهترین زمینه فعالیت متناسب با شرایط شما ، تا خرید تضمینی محصولات تولیدی شما

© 1398 طراحی: تیم تحقیقاتی مینی سالن

منو