ثبت دوره 6ماهه بازاریابی محصولات و ساخت شبکه مشتریان

ثبت نام دوره 6ماهه بازاریابی محصولات و ساخت شبکه مشتریان

قابل پرداخت در اقساط 6ماهه تا یکساله

10000000 تومان

https://ticket.minisalon.ir/images/details2.png
مشکل در پرداخت دارید؟کلیک کنید

ثبت نام نهایی
 ثبت دوره عملی قارچ

ثبت نام دوره آموزش حضوری 1 روزه پرورش قارچ ( 18 فروردین) - مزرعه تهران

به همراه پشتیبانی راه اندازی مزرعه و خرید محصولات شما

2800000 تومان

https://ticket.minisalon.ir/images/details2.png
مشکل در پرداخت دارید؟کلیک کنید

ثبت نام نهایی
 ثبت دوره عملی قوغاز (پروار و مولد)

ثبت نام دوره آموزش حضوری 2 روزه پرورش قوغاز (۱۸ و ۱۹ فروردین) - مزرعه سوادکوه مازندران

به همراه پشتیبانی راه اندازی مزرعه و خرید محصولات شما

2800000 تومان

https://ticket.minisalon.ir/images/details2.png
مشکل در پرداخت دارید؟کلیک کنید

ثبت نام نهایی
 ثبت دوره آموزش حضوری  2 روزه پرورش ماهی زینتی

ثبت نام دوره آموزش حضوری 2 روزه پرورش ماهی زینتی (۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت) - مزرعه مشهد

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه و خرید محصولات شما

2800000 تومان

https://ticket.minisalon.ir/images/details2.png
مشکل در پرداخت دارید؟کلیک کنید

ثبت نام نهایی
 ثبت دوره آموزش حضوری  2 روزه پرورش زالوی طبی و آرایشی

ثبت نام دوره آموزش حضوری 2 روزه پرورش زالو (۱۶ و ۱۷ فروردین در مزرعه تهران و یا ۳۱فروردین و ۱ اردیبهشت در مزرعه مشهد)

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه و خرید محصولات شما

2800000 تومان

https://ticket.minisalon.ir/images/details2.png
مشکل در پرداخت دارید؟کلیک کنید

ثبت نام نهایی
 ثبت دوره آموزش حضوری  2 روزه پرورش جلبک اسپیرولینا

ثبت نام دوره آموزش حضوری 2 روزه پرورش جلبک - مزرعه مشهد

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه و خرید محصولات شما

2800000 تومان

https://ticket.minisalon.ir/images/details2.png
مشکل در پرداخت دارید؟کلیک کنید

ثبت نام نهایی

تیم تحقیقاتی مینی سالن ، همراه قدم به قدم شما | از مشاوره اولیه جهت انتخاب بهترین زمینه فعالیت متناسب با شرایط شما ، تا خرید تضمینی محصولات تولیدی شما در کنار شماییم

تمامی حقوق برای وبسایت مینی سالن محفوظ میباشد | 1392 - 1400