مجموعه فیلم تلقیح مصنوعی گوسفند

فروش قوچ هومو

2,149 بازدید
جزئیات
2 سال پیش

خوشه گوسفند استان تهران فعال شد

868 بازدید
جزئیات
2 سال پیش

فحلی خارج از فصل ومیزان موفقیت آن

1,181 بازدید
جزئیات
2 سال پیش

چرخه فحلی طبیعی جهت قوچ اندازی

1,494 بازدید
جزئیات
2 سال پیش

مرحله فحلی به زبان علمی

1,150 بازدید
جزئیات
2 سال پیش

تعریف فحلی در دام

1,453 بازدید
جزئیات
2 سال پیش

اهمیت حفظ ذخایر ژنتیک در حوزه ی پرورش

3,094 بازدید
جزئیات
3 سال پیش

شماتیک کلی از دستگاه تولید مثل

1,018 بازدید
جزئیات
4 سال پیش
جزئیات
10,334 بازدید


عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از
 شاخه های جدید و سودده کشاورزی و دامپروری و فرصت های جدید سرمایه گذاری مطلع شوید


تیم تحقیقاتی مینی سالن ، همراه قدم به قدم شما | از مشاوره اولیه جهت انتخاب بهترین زمینه فعالیت متناسب با شرایط شما ، تا خرید تضمینی محصولات تولیدی شما در کنار شماییم

تمامی حقوق برای وبسایت مینی سالن محفوظ میباشد | 1392 - 1400