فیلم 2 دوره آموزشی مرغ + جیره نویسی و تولید جیره مرغ (دانلود فوری)

خرید فیلم 2 دوره آموزشی مرغ + تولید جیره مرغ (دانلود فوری)

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه و معرفی شما به خریدار

900.000 تومان

https://ticket.minisalon.ir/images/details2.png
مشکل در پرداخت دارید؟کلیک کنید

پرداخت و دانلود فوری
فیلم 2 دوره آموزشی پرورش بوقلمون+ جیره نویسی و تولید جیره بوقلمون (دانلود فوری)

خرید فیلم 2 دوره آموزشی پرورش بوقلمون+ تولید جیره بوقلمون (دانلود فوری)

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه

900,000 تومان

مشکل در پرداخت دارید؟ کلیک کنید
پرداخت و دانلود فوری
فیلم معرفی همه پلان های اقتصادی پرورش گوسفند (دانلود فوری)

فیلم معرفی همه پلان های اقتصادی پرورش گوسفند (دانلود فوری)

پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش زالوی طبی پروار(سایز) و مولد (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش پرورش زالوی طبی پروار(سایز) و مولد (دانلود فوری)

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه (شرایط خرید تضمینی)

900,000 تومان

مشکل در پرداخت دارید؟ کلیک کنید
پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش زعفران پربازده (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش کاشت و پرورش زعفران پربازده (دانلود فوری)

پرداخت و دانلود فوری
فیلم تحلیل اقتصادی پرورش مرغ جهت تعیین سودده یا زیان ده بودن پرورش مرغ برای شما (دیدن این فیلم برای تمام علاقمندان پرورش مرغ ضروری است)

فیلم تحلیل اقتصادی پرورش مرغ جهت تعیین سودده یا زیان ده بودن پرورش مرغ برای شما (دیدن این فیلم برای تمام علاقمندان پرورش مرغ ضروری است)

پرداخت و دانلود فوری
فیلم 3 دوره آموزشی گوسفند داشتی ، پروار ، مدیریت تولید مثل و تلقیح مصنوعی (دانلود فوری)

خرید فیلم 3 دوره آموزشی گوسفند داشتی ، پروار ، مدیریت تولید مثل و تلقیح مصنوعی (دانلود فوری)

پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش ماهیان زینتی پرطرفدار (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش اصول پرورش ماهیان زینتی پرطرفدار (دانلود فوری)

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه (شرایط خرید تضمینی)

900,000 تومان

مشکل در پرداخت دارید؟ کلیک کنید

پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش جلبک اسپیرولینا (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش اصول پرورش جلبک اسپیرولینا (دانلود فوری)

به همراه پشتیبانی رایگان راه اندازی مزرعه (شرایط خرید تضمینی)

900,000 تومان

مشکل در پرداخت دارید؟ کلیک کنید

پرداخت و دانلود فوری
بازاریابی 1 - خرید فیلم دوره 3روزه مفاهیم پایه بازاریابی و کنترل کامل رفتار مشتری (دانلود فوری)

بازاریابی 1 - خرید فیلم دوره 3روزه مفاهیم پایه بازاریابی و کنترل کامل رفتار مشتری (دانلود فوری)

پرداخت و دانلود فوری
بازاریابی 2 - فیلم دوره ٣روزه کشف دقیق نیازهای مشتری در بازار + راه اندازی و مدیریت سایت شخصی مون (دانلود فوری)

بازاریابی 2 - فیلم دوره ٣روزه کشف دقیق نیازهای مشتری در بازار + راه اندازی و مدیریت سایت شخصی مون (دانلود فوری)

پرداخت و دانلود فوری
بازاریابی 3 - فیلم دوره ٣روزه کنترل کامل رفتار مشتریانمون در سایت + کنترل کامل ورود و خروج سایت (دانلود فوری)

بازاریابی 3 - فیلم دوره ٣روزه کنترل کامل رفتار مشتریانمون در سایت + کنترل کامل ورود و خروج سایت (دانلود فوری)

پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2روزه بازاریابی شبکه اجتماعی اینستاگرام

فیلم دوره 2روزه بازاریابی شبکه اجتماعی اینستاگرام

پرداخت و دانلود فوری