اشتراک طلایی (دسترسی به فیلم همه دوره های آموزشی ( پرورش و بازاریابی)

خرید اشتراک طلایی (دسترسی به فیلم همه دوره های آموزشی ( پرورش و بازاریابی)

2600000 تومان
تعداد دوره: 26 دوره آموزشی(24 دوره و 2 فیلم تحلیلی)
پرداخت و دانلود فوری
فیلم 2 دوره آموزشی مرغ + جیره نویسی و تولید جیره مرغ (دانلود فوری)

خرید فیلم 2 دوره آموزشی مرغ + جیره نویسی و تولید جیره مرغ (دانلود فوری)

400,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم 3 دوره آموزشی گوسفند داشتی ، پروار ، مدیریت تولید مثل و تلقیح مصنوعی (دانلود فوری)

خرید فیلم 3 دوره آموزشی گوسفند داشتی ، پروار ، مدیریت تولید مثل و تلقیح مصنوعی (دانلود فوری)

600,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش ماهیان زینتی پرطرفدار (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش اصول پرورش ماهیان زینتی پرطرفدار (دانلود فوری)

400,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش جلبک اسپیرولینا (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش اصول پرورش جلبک اسپیرولینا (دانلود فوری)

400,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم 2 دوره آموزشی پرورش بوقلمون+ جیره نویسی و تولید جیره بوقلمون (دانلود فوری)

خرید فیلم 2 دوره آموزشی پرورش بوقلمون+ جیره نویسی و تولید جیره بوقلمون (دانلود فوری)

400,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم تحلیل اقتصادی پرورش مرغ جهت تعیین سودده یا زیان ده بودن پرورش مرغ برای شما (دیدن این فیلم برای تمام علاقمندان پرورش مرغ ضروری است)

فیلم تحلیل اقتصادی پرورش مرغ جهت تعیین سودده یا زیان ده بودن پرورش مرغ برای شما (دیدن این فیلم برای تمام علاقمندان پرورش مرغ ضروری است)

100,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم معرفی همه پلان های اقتصادی پرورش گوسفند (دانلود فوری)

فیلم معرفی همه پلان های اقتصادی پرورش گوسفند (دانلود فوری)

150,000 تومان

پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش زالوی طبی پروار(سایز) و مولد (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش پرورش زالوی طبی پروار(سایز) و مولد (دانلود فوری)

400,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
فیلم دوره 2 روزه آموزش زعفران پربازده (دانلود فوری)

فیلم دوره 2 روزه آموزش کاشت و پرورش زعفران پربازده (دانلود فوری)

400,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری
بازاریابی 1 - خرید فیلم دوره 3روزه مفاهیم پایه بازاریابی و کنترل کامل رفتار مشتری (دانلود فوری)

بازاریابی 1 - خرید فیلم دوره 3روزه مفاهیم پایه بازاریابی و کنترل کامل رفتار مشتری (دانلود فوری)

600,000 تومان
پرداخت و دانلود فوری

منو