اطلس نژادهای گوسفند بومی کشور

اطلاعاتي كه تحت عنوان مشخصات توليدی و توليد مثلی و همچنين وزن لاشه در سنين مختلف براي نژادهای بومی گوسفند و بز كشور اومده تحت شرايط يكسان و استانداردی نیستن.

 اين ركوردها به ميزان قابل توجهی تحت تاثير عوامل محيطی بوده و هرگونه تغيير در عوامل محيطی و مديريتی مثل : سن، جنس، رطوبت، تغذيه، بهداشت ونظام های بهره برداری متفاوت (روستايي، عشاير و ...) نتايج متفاوتی رو به دنبال خواهد داشت.

 

ضمناً آمارهای ارائه شده مربوط به نژادهای گوسفند برمبنای تجربیات ميدانی ، استعلام استانی و برآورد كارشناسی هست.

 

 قبل از پرداختن به ادامه مبحث ، خوبه بدونید که پرورش موفق گوسفند ، شامل دانستن و رعایت صدها نکته است که شناختن اطلس نژادهای گوسفند بومی کشور ، یکی از این صدها نکته هست و رعایت همه نکات در کنار هم موفقیت شما رو تضمین می کنه. در فیلم های آموزش آنلاین پرورش گوسفند به همه این نکات پرداخته شده؛جهت تهیه و مشاهده این فیلم روی تصویر زیر کلیک کنید:

 

 

  گوسفند افشاری (تصویر سمت راست : قوچ افشاری - تصویر سمت چپ: میش افشاری) 

   پراکنش گوسفند افشاری در زنجان و بخش هایی از آذربایجان غربی و شرقی مشاهده میشه

 

 

 

 

 

 

پراكنش

 در استان زنجان و بخش هايي از
استان هاي آذربايجان غربي و شرقی

برآورد جمعيت (راس)

800 هزار

رنگ

قهوه ای - قرمز

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3/9     ماده 3/7

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

نر 25      ماده 24

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

نر 36        ماده 33

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 66      ماده 51

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندي- گرم)

241-136
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 6/8-2/6

بازده لاشه (درصد)

46

درصد دوقلوزايي

11

شيرتوليدي روزانه (گرم)

300

طول دوره شيردهي (ماه)

4-6

 

گوسفند بلوچی (تصویر سمت راست: قوچ بلوچی- تصویر سمت چپ : میش بلوچی) 

 

       

 

 

 

 

پراكنش

سيستان و بلوچستان- خراسان جنوبی-
كرمان- يزد و اصفهان و خراسان رضوی

برآورد جمعيت (راس)

5/2 میلیون

رنگ

سفید

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3/9     ماده 3/6

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

نر 25      ماده 23

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

نر 31        ماده 28

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 43      ماده 48

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندي- گرم)

177
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده)  7/7 - 12/7     

بازده لاشه (درصد)

44

درصد دوقلوزايي

10 - 15

شيرتوليدي روزانه (گرم)

500

طول دوره شيردهي (ماه)

4 - 5

 

گوسفند بهمئی (تصویر سمت راست: قوچ بهمئی - تصویر سمت چپ: میش بهمئی) 

 

 

 

 

 

 

             

 

پراكنش

كهكيلويه و بوير احمد

برآورد جمعيت (راس)

درآستانه انقراض و حدود 20 هزار

رنگ

سفيد با لكه هاي سياه و قهوه اي

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3/9     ماده 3/8

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

نر 28      ماده 27

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

نر 33        ماده 33

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 61     ماده 42

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندي- گرم)

160
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 6/5

بازده لاشه (درصد)

50

درصد دوقلوزايي

7

شيرتوليدي روزانه (گرم)

300

طول دوره شيردهي (ماه)

5

 

                                           

  گوسفند لک قشقایی (تصویر سمت چپ: قوچ لک قشقایی تصویر سمت راست: میش لک قشقایی) 

 

 

 

 

 

                    

 

 پراكنش

 كهكيلويه و بوير احمد و فارس 

برآورد جمعيت (راس)

500 هزار

رنگ

سفيد تا خرمايي با لكه هاي رنگي بويژه در نقاط انتهايي بدن

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 4     ماده 3/8

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

نر 28      ماده 27

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

نر 34        ماده 32/5

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 74     ماده 50

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندي- گرم)

187
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 6/7

بازده لاشه (درصد)

----

درصد دوقلوزايي

----

شيرتوليدي روزانه (گرم)

300

طول دوره شيردهي (ماه)

5

 

گوسفند دالاق یا آتابای (تصویر سمت راست : قوچ آتابای - تصویر سمت چپ: میش آتابای) 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

استان گلستان 

برآورد جمعيت (راس)

100 هزار

رنگ

سفيد نخودي تا قهوه اي تيره همراه با لكه هايي در نقاط مختلف بدن

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 4/1    ماده 3/8

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

نر 31      ماده 28

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

نر 44        ماده 40

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 51        ماده 45

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندي- گرم)

140
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 10/ 8

بازده لاشه (درصد)

7/45

درصد دوقلوزایی

7

شيرتوليدی روزانه (گرم)

---

طول دوره شيردهي (ماه)

---

 


گوسفند زل (تصویر سمت راست : قوچ زل - تصویر سمت چپ: میش زل)  

 

 

 

 

 

 

پراكنش

 مازندران و گلستان  

برآورد جمعيت (راس)

یك ميليون

رنگ

داراي طيف وسيعي از سفيد تا كاملاً سياه

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3    ماده 2/7

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

نر 18      ماده 17

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

نر 26        ماده 23

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 52        ماده 37

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندي- گرم)

145
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 5/7

بازده لاشه (درصد)

43

درصد دوقلوزایی

10

شيرتوليدي روزانه (گرم)

---

طول دوره شيردهي (ماه)

---

 

گوسفند قره گل یا سرخس (تصویر سمت راست : قوچ سرخس - تصویر سمت چپ: میش سرخس) 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

    استان خراسان رضوي(منطقه سرخس) 

برآورد جمعيت (راس)

                 كمتر از 50 هزار

رنگ

سياه تا خاكستري كه بره هاي تازه متولد شده سياه هستند

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 5/2        ماده 5

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

نر 25        ماده 23

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

نر 35         ماده 31

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 48        ماده 41

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندي- گرم)

135 - 81
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 9 - 7

بازده لاشه (درصد)

56

درصد دوقلوزایی

3

شيرتوليدي روزانه (گرم)

500

طول دوره شيردهي (ماه)

4

                     

             

گوسفند كبود شيراز (تصویر سمت راست : قوچ کبود شیراز - تصویر سمت چپ: میش کبود شیراز) 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

 استان فارس 

برآورد جمعيت (راس)

500 هزار

رنگ

خاكستری ، سياه و قهوه ای

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 4/2        ماده 4

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

نر 24        ماده 22

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

نر 29         ماده 27

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 50        ماده 45

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندي- گرم)

158 - 127
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 11 - 10

بازده لاشه (درصد)

52

درصد دوقلوزایی

5

شيرتوليدی روزانه (گرم)

300

طول دوره شيردهي (ماه)

4 - 3

 

 گوسفند تركی قشقايی (تصویر قوچ سرخس )

 

                             

 

 

 

 

 

       

 پراكنش

 استان هاي فارس و بوشهر 

برآورد جمعيت (راس)

500 هزار

رنگ

نخودي وقهوه ای

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3/9        ماده 3/8

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

نر 22        ماده 21

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

نر 32         ماده 30

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 74        ماده 51

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندي- گرم)

187
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 6/7

بازده لاشه (درصد)

53

درصد دوقلوزايی

---

شيرتوليدي روزانه (گرم)

200

طول دوره شيردهي (ماه)

4 - 3

 

گوسفند زندی (تصویر سمت راست : قوچ زندی - تصویر سمت چپ: میش زندی) 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

استان هاي تهران ، قم ، مركزي و غرب  سمنان 

برآورد جمعيت (راس)

 حدود يك ميليون

رنگ

سياه ، خاكستری و سفيد كه رنگ سياه آن فراوانی زيادي دارد

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 4/4        ماده 4/2

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

نر 31       ماده 28

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

نر 35         ماده 32

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 66        ماده 55

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

220
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 8

بازده لاشه (درصد)

46

درصد دوقلوزايی

9-7

شيرتوليدی روزانه (گرم)

400

طول دوره شيردهی (ماه)

6

 

 گوسفند سنگسری(تصویر سمت راست : قوچ سنگسری - تصویر سمت چپ: میش سنگسری)

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

استان هاي سمنان و تهران

برآورد جمعيت (راس)

در آستانه ي انقراض كمتر از 20 هزار

رنگ

رنگ های آهویی ، سفيد و سياه كه رنگ
آهویی آن داراي فراوانی بيشتری است

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3/2        ماده 3

وزن پايان شيرخوارگی (كيلوگرم)

 نر 21         ماده 19

وزن 6 ماهگی (كيلوگرم)

 نر 25         ماده 23

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 49        ماده 37

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

 150
بازده غذايی (خوراك مصرفي به وزن زنده) 7

بازده لاشه (درصد)

46

درصد دوقلوزایی

---

شيرتوليدی روزانه (گرم)

350

طول دوره شيردهی (ماه)

5


 

گوسفند شال (تصویر سمت راست : قوچ شال - تصویر سمت چپ: میش شال) 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

استان قزوين

برآورد جمعيت (راس)

150 هزار

رنگ

در دوران شيرخوارگی سياه و به تدريج
خاكستری و لكه سفيد روي پيشانی

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 4/8        ماده 4/5

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

 نر 26         ماده 24

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

 نر 34         ماده 31

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 72        ماده 67

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

240-130
بازده غذايی (خوراك مصرفی به وزن زنده) 11-5/8

بازده لاشه (درصد)

46

درصد دوقلوزايی

40

شيرتوليدی روزانه (گرم)

800

طول دوره شيردهی (ماه)

5

 

 

  گوسفند عربی (تصویر سمت راست : قوچ عربی - تصویر سمت چپ: میش عربی) 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

 استان هاي خوزستان، ايلام و بوشهر

برآورد جمعيت (راس)

200 هزار

رنگ

سفيد تا نخودی

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3/7        ماده 3/5

وزن پايان شيرخوارگی (كيلوگرم)

 نر 22         ماده 21

وزن 6 ماهگی (كيلوگرم)

 نر 31         ماده 28

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 58        ماده 55

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

200-150
بازده غذايی (خوراك مصرفی به وزن زنده) 8/3-7/6

بازده لاشه (درصد)

48

درصد دوقلوزايی

5

شيرتوليدی روزانه (گرم)

220

طول دوره شيردهی (ماه)

5/3

 


 گوسفند فراهانی(تصویر سمت راست : قوچ فراهانی - تصویر سمت چپ: میش فراهانی) 

 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

استان مركزی

برآورد جمعيت (راس)

400 هزار

رنگ

سفيد با لكه هاي سياه در پوزه و دور چشم

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3/6        ماده 3/5

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

 نر 25/5         ماده 25

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

 نر 28         ماده 27

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 52        ماده 42

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

214
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 5/8

بازده لاشه (درصد)

59

درصد دوقلوزايی

3/5

شيرتوليدی روزانه (گرم)

500

طول دوره شيردهی (ماه)

4

 

 گوسفند كردی(تصویر سمت راست : قوچ کردی - تصویر سمت چپ: میش کردی)

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

استان هاي كردستان و ايلام

برآورد جمعيت (راس)

یک میلیون

رنگ

رنگ در دو تيپ قهوه ای و سفيد

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 4        ماده 3/8

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

 نر 24         ماده 22

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

 نر 31         ماده 29

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 52        ماده 45

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

160
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 7/3

بازده لاشه (درصد)

46

درصد دوقلوزايی

10

شيرتوليدی روزانه (گرم)

500

طول دوره شيردهی (ماه)

5/3-3

                                        
گوسفند نائينی (تصویر سمت راست : قوچ نائینی- تصویر سمت چپ: میش نائینی) 

 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

 استان اصفهان

برآورد جمعيت (راس)

400 هزار

رنگ

رنگ سفيد و نقاط انتهايی بدن معمولاً سياه

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3/5         ماده 3/3

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

 نر 23         ماده 21

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

 نر 28         ماده 26

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 44      ماده 36

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

190-100
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 12-7

بازده لاشه (درصد)

---

درصد دوقلوزايی

1

شيرتوليدی روزانه (گرم)

300-600

طول دوره شيردهی (ماه)

4-3

 

گوسفند كلكويی (تصویر سمت راست : قوچ کلکویی- تصویر سمت چپ: میش کلکویی) 

 

 

 

 

 

          

پراكنش

بين استان هاي قم و سمنان و مركزی

برآورد جمعيت (راس)

در آستانه ی انقراض كمتر از 20 هزار راس

رنگ

سفيد دارای لكه های سياه در پوزه، دور چشم ها و نقاط انتهايی بدن

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3/1         ماده 3

وزن پايان شيرخوارگی (كيلوگرم)

 نر 24         ماده 23

وزن 6 ماهگی (كيلوگرم)

 نر 30         ماده 29

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 42      ماده 34

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

201-92
بازده غذايی (خوراك مصرفی به وزن زنده) 12-9

بازده لاشه (درصد)

---

درصد دوقلوزايی

11

شيرتوليدی روزانه (گرم)

420

طول دوره شيردهی (ماه)

4/5

 

گوسفند ماكويی (تصویر سمت راست : قوچ ماکویی - تصویر سمت چپ: میش ماکویی) 

 

 

 

 

 

 

  پراكنش

استان های آذربايجان شرقی و غربی

  برآورد جمعيت (راس)

500 هزار

  رنگ

سفيد دارای لكه های سياه در
پوزه، دور چشم ها و نقاط انتهايی بدن

  وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 4/4         ماده 3/8

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

 نر 23         ماده 22

  وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

 نر 32         ماده 29

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 65      ماده 55

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

250
بازده غذايی (خوراك مصرفی به وزن زنده) 10

بازده لاشه (درصد)

52

درصد دوقلوزايی

11

شيرتوليدی روزانه (گرم)

640

طول دوره شيردهی (ماه)

4

 

گوسفند قزل (تصویر سمت راست : قوچ قزل - تصویر سمت چپ: میش قزل) 

 

 

 

 

 

                

پراكنش

استان هاي اذربايجان شرقی و غربي به
          ويژه اطراف درياچه ی اروميه

برآورد جمعيت (راس)

يك ميليون

رنگ

قهوه ای

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 4/4         ماده 4

وزن پايان شيرخوارگی (كيلوگرم)

 نر 24         ماده 23

وزن 6 ماهگی (كيلوگرم)

 نر 33         ماده 31

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 52     ماده 49

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

185-120
بازده غذايی (خوراك مصرفی به وزن زنده) 5/12

بازده لاشه (درصد)

43

درصد دوقلوزايی

5/2

شيرتوليدی روزانه (گرم)

500

طول دوره شيردهی (ماه)

5/5

 

گوسفند مهربانی(تصویر سمت راست : قوچ مهربانی - تصویر سمت چپ: میش مهربانی) 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

استان هاي همدان ، شرق زنجان و بخشی از كردستان و مركزی 

برآورد جمعيت (راس)

يك ميليون

رنگ

سفيد ، شكری تا خرمايی دارای لكه هايي در نقاط مختلف بدن

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3/8         ماده 3/6

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

 نر 23         ماده 23

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

 نر 35         ماده 34

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 64     ماده 54

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

250-120
بازده غذايی (خوراك مصرفي به وزن زنده) 9-6

بازده لاشه (درصد)

45

درصد دوقلوزايی

14

شيرتوليدی روزانه (گرم)

500

طول دوره شيردهی (ماه)

5/3

 
گوسفند مغانی(تصویر سمت راست : قوچ مغانی - تصویر سمت چپ: میش مغانی) 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

استان هاي اردبيل، آذربايجان شرقی و خراسان شمالی

 

برآورد جمعيت (راس)

4/1 میلیون

رنگ

سفيد شكری تا نخودی

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 4/4         ماده 4

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

 نر 24         ماده 23

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

نر 33         ماده 30

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

نر 60         ماده 52

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندي- گرم)

240-130
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 9/3-6/5

بازده لاشه (درصد)

55

درصد دوقلوزايی

16

شيرتوليدی روزانه (گرم)

500

طول دوره شيردهی (ماه)

4-5


 
گوسفند فشندی (تصویر سمت راست : قوچ فشندی - تصویر سمت چپ: میش فشندی) 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

استان هاي البرز و قزوين

برآورد جمعيت (راس)

50 هزار

رنگ

نخودی و سياه و قهوه ای

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 4/3         ماده 3/9

وزن پايان شيرخوارگی (كيلوگرم)

 نر 23         ماده 21

وزن 6 ماهگی (كيلوگرم)

 نر 34         ماده 32

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

 نر 77         ماده 62

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

 
بازده غذايی (خوراك مصرفی به وزن زنده) ---

بازده لاشه (درصد)

---

درصد دوقلوزايی

---

شيرتوليدی روزانه (گرم)

---

طول دوره شيردهی (ماه)

---


گوسفند كرمانی (تصویر سمت راست : قوچ کرمانی - تصویر سمت چپ: میش کرمانی) 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

استان كرمان

برآورد جمعيت (راس)

كمتر از يك ميليون

رنگ

سفيد داراي لكه هاي سياه در سر، صورت و
نقاط انتهايي بدن

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3/4         ماده 3/2

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

 نر 23          ماده 21

وزن 6 ماهگي (كيلوگرم)

 نر 29         ماده 25

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

 نر 50         ماده 46

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندي- گرم)

216
بازده غذايي (خوراك مصرفي به وزن زنده) 6/8

بازده لاشه (درصد)

---

درصد دوقلوزايی

4

شيرتوليدی روزانه (گرم)

300

طول دوره شيردهی (ماه)

4

 

گوسفند بختياری(تصویر سمت راست : قوچ بختیاری - تصویر سمت چپ: میش بختیاری) 

 

 

 

 

 

 

    پراكنش

استان هاي چهارمحال وبختياري، خوزستان     و لرستان

برآورد جمعيت (راس)

1/5 میلیون

رنگ

سفيد معمولاً داراي لكه های سياه در نقاط مختلف بدن

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 4/7         ماده 4/4

وزن پايان شيرخوارگی (كيلوگرم)

 نر 31          ماده 29

وزن 6 ماهگی (كيلوگرم)

 نر 42         ماده 37

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

 نر 77         ماده 57

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

230
بازده غذايي (خوراك مصرفی به وزن زنده) 10/6

بازده لاشه (درصد)

46

درصد دوقلوزايی

7

شيرتوليدی روزانه (گرم)

800

طول دوره شيردهی (ماه)

5

                                              
گوسفند لری(تصویر سمت راست : قوچ لری - تصویر سمت چپ: میش لری) 
 

 

 

 

 

 

 

 

پراكنش

استان های لرستان و ايلام

برآورد جمعيت (راس)

كمتر از يك ميليون

رنگ

سفيد با لكه هاي قهوه ای به ويژه در سر و صورت

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3/6         ماده 3/3

وزن پايان شيرخوارگی (كيلوگرم)

 نر 24          ماده 23

وزن 6 ماهگی (كيلوگرم)

 نر 36         ماده 35

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

 نر 65         ماده 50

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

170
بازده غذايی (خوراك مصرفی به وزن زنده) 8/3

بازده لاشه (درصد)

43

درصد دوقلوزايی

30

شيرتوليدی روزانه (گرم)

600

طول دوره شيردهی (ماه)

5- 4/5


گوسفند سنجابی(تصویر سمت راست : قوچ سنجابی - تصویر سمت چپ: میش سنجابی) 

 

 

 

 

 

 

 

پراكنش

استان كرمانشاه

برآورد جمعيت (راس)

1/2 میلیون 

رنگ

سفيد دارای لكه های قهوه ای در صورت

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 4         ماده 3/6

وزن پايان شيرخوارگي (كيلوگرم)

 نر 26          ماده 23

وزن 6 ماهگی (كيلوگرم)

 نر 32         ماده 32

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

 نر 57         ماده 54

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندی- گرم)

208
بازده غذايی (خوراك مصرفی به وزن زنده) 8

بازده لاشه (درصد)

50

درصد دوقلوزايی

17

شيرتوليدی روزانه (گرم)

685

طول دوره شيردهی (ماه)

5

 

 گوسفند تالشی (تصویر سمت راست : قوچ تالشی - تصویر سمت چپ: میش تالشی) 

 

 

 

 

 

 

 پراكنش

 استان گيلان

برآورد جمعيت (راس)

400 هزار 

رنگ

از نخودی روشن تا سياه

وزن تولد بره (كيلوگرم)

نر 3/2         ماده 3/1

وزن پايان شيرخوارگی (كيلوگرم)

 نر 16          ماده 15

وزن 6 ماهگی (كيلوگرم)

 نر 20         ماده 19

وزن دام بالغ (كيلوگرم)

 نر 47         ماده 43

افزايش وزن روزانه (در دوره پرواربندي- گرم)

100-120
بازده غذايی (خوراك مصرفي به وزن زنده) 9

بازده لاشه (درصد)

50

درصد دوقلوزايی

2

شيرتوليدی روزانه (گرم)

300

طول دوره شيردهی (ماه)

5

 

 

این مطلب رو برای دوستانت بفرست

تصاویر مراکز آموزشی و دوره های مینی سالن

تصویر کلاس پرورس گوسفند چندقلوزا دی ماه 98
نشست مشاوره ای در آمفی تئاتر
Shadow
Slider
خواندن 10790 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 15 خرداد 1400 19:32


عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از
 شاخه های جدید و سودده کشاورزی و دامپروری و فرصت های جدید سرمایه گذاری مطلع شوید


تیم تحقیقاتی مینی سالن ، همراه قدم به قدم شما | از مشاوره اولیه جهت انتخاب بهترین زمینه فعالیت متناسب با شرایط شما ، تا خرید تضمینی محصولات تولیدی شما در کنار شماییم

تمامی حقوق برای وبسایت مینی سالن محفوظ میباشد | 1392 - 1400