» طرح توجیهی پرورش مرغ بومی تخمگذار در بستر سالن

 

 

در زیر دو طرح توجیهی یکی برای مرغ تخمگذار بومی نژاد جدید مخصوص افراد تحت پشتیبانی کامل تیم مینی سالن و دیگری نژاد جدید افراد بدون پشتیبانی تیم مینی سالن جهت دانلود قرار داده شده است.

 

 

طرح توجیهی پرورش مرغ بومی تخمگذار نژاد جدید ( افراد تحت پشتیبانی خرید تضمینی تخم مرغ و مرغ پایان دوره)

 

 

طرح توجیهی پرورش مرغ تخمگذار رنگی نژاد جدید ( افراد بدون پشتیبانی خرید تضمینی)

 

 

{jcomments on}

GOTO_TOP