ثبت نام در طرح کار در مزرعه

 

این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده و در حال مقدمه چینی جهت اجرای طرح میباشیم.ثبت نام در طرح بعد از اعلام ما ، بصورت محدود بوده و علت اصلی آن هم رعایت اصول بهداشتی میباشد.

شرکت در طرح شامل هزینه بوده که مربوز به هزینه اقامت ، پذیرایی و آموزش حین کار میباشد که مبلغ این هزینه ها در زمان اجرای طرح اعلام میگردد.

 

آنچه مدنظر ماست اجرای طرح کار در مزرعه برای شاخه های زیر میباشد:

 

1- پرورش گوسفند شیری و چندقلوزا

2- پرورش بلدرچین

3- پرورش مرغ بومی تخمگذار (بصورت محدود و تحت شرایط ویژه)

 

نوشتن دیدگاه


GOTO_TOP