» فروشگاه تجهیزات

  

 » دانخوری سطلی

 ظرفیت: 18 قطعه مرغ بالغ

 :: قیمت: ..... تومان

 

 » آبخوری اتومات جامبو

 ظرفیت: 75 قطعه مرغ بالغ

 :: قیمت: ..... تومان

 

 » آبخوری اتومات

  ظرفیت: 150 مرغ بالغ (هر 4 متر)

 ::قیمت: 4متر ..... تومان

 

 » دانخوری تراف

  ظرفیت: هرمتر برای 28 مرغ بالغ

 ::قیمت: متری ..... تومان

 

 » پوشال درجه یک چوب سفید

  ظرفیت: 3 تا 5 کیلو به ازای هر متر

 ::قیمت: کیلویی ..... تومان

 

 » آبخوری 3 لیتری کله قندی

  ظرفیت: 50 جوجه

 ::قیمت: ..... تومان

 

 » دریچه اینلت دومنظوره ورود هوا

  ابعاد: 30*60

 ::قیمت: ..... تومان

 

 » بادشکن

  مخصوص اینلت ها

 ::قیمت: .....تومان

 

 » زاویه دانخوری تراف اتومات

  کاربرد: دور زدن دان در تراف سالن

 ::قیمت: ..... تومان

 

 » زنجیر انتقال دان تراف اتومات

  کاربرد: انتقال اتومات دان

 ::قیمت: متری ..... تومان

 

 » جت هیتر 100 هزار دوگانه گاز و گازوییل

  ظرفیت: سالن با حجم 330 متر مکعب

 ::قیمت: ..... تومان

 

 » اتوماسیون کنترل دما ، نور ، تهویه و رطوبت

  کاربرد: اتومات کردن موارد فوق

 ::قیمت: ..... تومان

 » قفس ارزان مرغ

  ابعاد هر سلول: 40 * 40

 ::قیمت: ..... تومان به ازای هر مرغ

 

  » قفس باطری (عمودی) مرغ

  ابعاد هر سلول: 60 * 60

 ::قیمت: ..... به ازای هر مرغ

» قفس ارزان بلدرچین

  ابعاد هر سلول: 100 * 40

 ::قیمت: ..... بازای هر بلدرچین

 

» لانه تخمگذاری مرغ

  10 خانه ای برای 50 قطعه مرغ تخمگذار

 ::قیمت: .....تومان

 

 

 

 

{jcomments on}

GOTO_TOP