» دانخوری و آبخوری مخصوص مرغ تخمگذار

دانخوری و آبخوری مرغ تخمگذار

دانخوری در سیستم پرورش در قفس بصورت ناودانی بوده و آبخوری بصورت نیپل میباشد.در سیستم پرورش در بستر دانخوری و آبخوری مانند همان دانخوری سطلی و آبخوری کله قندی میباشد که در پرورش  بوقلمون گوشتی مورد استفاده قرار میگیرد.

نوشتن دیدگاه


GOTO_TOP