» عفونت کیسه زرده

 

 بیماری عفونت کیسه زرده از جمله مهمترین عوامل تلفات جوجه در اولین هفته زندگی میباشد که معمولا در پی عفونت ناف (بند ناف التیام نیافته ) و عدم جذب کیسه زرده ایجاد میشود.

منابع ایجاد عفونت کیسه زرده:

۱- آلودگی پوسته تخم نطفه دار

۲- آلودگی تجهیزات هچری ( دستگاه جوجه کشی )

۳- گرسنگی بعد از خروج از تخم

۴- دان نامرغوب روزهای اول

۵-نوسانات دمایی سالن پرورش در روزهای اول (دمای پایین ) و کف بدون پوشال یا رول کاغذی و سرد سالن

 

نوشتن دیدگاه


GOTO_TOP