» تولک رفتن مرغ و روشهای تولک بری

تولک رفتن مرغ و روشهای تولک بری اجباری

 تولک یک فرایند بیولوژیکی طبیعی است که در اون پرندگان به طور اختیاری مصرف خوراکشان رو کاهش می دن و تولید تخم متوقف می شه و پر و بال آنها ریخته و دوباره جایگزین می شه.

تولک طبیعی غالبا در فصل پاییز و با کاهش طول روز و کاهش دسترسی به خوراک صورت میگیره اما تولک اجباری توسط مرغدار و متناسب با شرایطی اعمال میشود و در واقع یک ابزار مدیریتی جهت افزایش تولید تخم مرغ و کاهش قیمت تمام شده تخم مرغ میباشد.

بیان ساده: مرغ بعد از  یک دوره تخمگذاری ( ۸ الی ۱۰ ماه ) از میزان تخمگذاریش کم شده و دیگه نگهداریش مقرون بصرفه نیست.واسه همین مرغدارها اونها رو به تولک اجباری میبرن تا بعد از یک دوره تولک (معمولا حدود ۱ ماه) اندام تخمگذاری مرغ و اسکلت و پرهای مرغ بازسازی بشه و میزان تخمگذاریش بیشتر بشه.

روشهای زیادی برای تولک بری اجباری وجود داره از جمله تولک بری دو سیکلی کلاسیک (حذف خوراک )

در روش کلاسیک که طبق آزمایشات انجام شده بیشترین سوددهی را برای مرغدار دارد (جهت مشاهده گزارش آزمایش کلیک نمایید)  صدف را ازابتدای برنامه تولک تا دو هفته پس از تولید مجدد بصورت مجزا در اختیار مرغ قرار میدن و بعد از این مدت به جیره عادی بر میگردن.

جدول برنامه غذا ، آب و نور در تولک کلاسیک:

 * یک هفته قبل از شروع برنامه تولک ، روشنایی روز در سالن به ۲۴ ساعت برسد.

روز دان آب نور
۱و۲ هیچ هیچ ۸ ساعت
۳ ۴۵٪ جیره در اختیار مرغ قرار داده میشود میدهیم ۸
۴ هیچ هیچ ۸
۵ مانند روز سوم میدهیم ۸
۶ هیچ هیچ ۸
۷ مانند روز سوم میدهیم ۸
۸ هیچ هیچ ۸
۹ مانند روز سوم میدهیم ۸
۱۰ الی ۶۰ ۷۵٪ دان در اختیار مرغ قرار داده میشود میدهیم ۸
۶۱ به بعد مصرف دان تمام وقت طبق روال معمول میدهیم ۱۴-۱۶ ساعت

 

 احتياطات

 ۱- قبل از اجراي برنامه تولک بري اجباري لازم است پرندگان زير وزن – غير اقتصادي – و مريض حال ازگله جدا شوند .

 ۲- بهتر است فقط گله هايي که در دوره اول داراي توليد خوبي بودند تولک برده شوند .

 ۳- بهتر است گله از نظر بيماري ، کنترل و واکسيناسيون عليه آبله ، برونشيت و نيوکاسل با واکسن هاي زنده و کشته تجديد شود .

 ۴- در گله هايي که برنامه محدوديت دان اجرا مي گردد و وزن طيور به حداقل رسيده است بايد محدوديت غذايي کم گردد به هر حال تلفات نبايد از 2% بيشتر باشد .

۵- در طول اجراي برنامه بايد از هر گونه عوامل استرس زا دوري جست .

GOTO_TOP